Bergu Logga

KlotböjKlotböjen är kraftigt slitageförstärkt genom dubbelmantling. Klotböjens egenskap är att den sänker materialhastigheten och ökar trycket i den pneumatiska transporten och ger en jämn träffbild på materialet i transportledningens tvärsnitt på väg ut ur böjen.