Bergu Logga

Långradieböjar

BERGU tillverkar långradieböjar med varierande slitageförstärkning.

Långradieböjar för pneumatisk transport används för att bibehålla hastighet och fyllnadsgrad av materialet och för att minimera påverkan av transporttrycket i ledningen.

Långradieböj

Långradieböj Balkförstärkt

Långradieböj Ingjuten

Långradieböj Ingjuten S