Bergu Logga

Service & ReservdelarService


BERGU tar ansvar för sina levererade anläggningar hela vägen.


Detta gör vi genom att ständigt arbeta med och utveckla våra service och underhållsrutiner som medföljer alla maskiner och projekt som levereras. Förutom fullständiga underhållsrutiner, serviceinstruktioner och driftsinstruktioner så erbjuder vår serviceavdelning att utföra service efter erforderliga serviceintervall.


Reservdelar


Vi gör skillnad på reservdelar avseende slitage och strategiska reservdelar. I medföljande dokumentation för våra produkter och anläggningar återfinns alltid reservdelsritning och reservdelslista där vi har identifierat dessa delar med eventuell rekommenderad lagerhållning. Vår ambition är att alltid ha reservdelar på lager för direkt leverans.