Bergu Logga

Fluidränna AS



BERGU's Fluidrännor är en beprövad teknik för att transportera pulveriserat material.


Våra Fluidrännor består av ett modulsystem med inlopp, utlopp och transportsektioner som tillverkas enligt önskade kriterier.


Transporten sker genom fluidisering och gravitation. Transportsträckan måste luta med i genomsnitt 7° och aldrig överstiga horisontellt läge.