Bergu Logga
Bergu Logga

Bulkgodshantering

i ProcessindustriOM OSS

BERGU är ett företag som bedriver verksamhet genom egen tillverkning och som återförsäljare av produkter och kompletta anläggningar för hantering av torra pulver- och granulerade bulkgodsmaterial.


Vi besitter den yttersta kompetensen för utformning och design av maskiner och anläggningar inom området bulkgodshantering och Pneumatisk Transport.


Bergu har i princip alltid utgått ifrån Helsingborg, men i och med ”nystarten” av bolaget 2022 utgår vi idag ifrån Höganäs.

Engineering & Projektering

BERGU skräddarsyr nyckelfärdiga processanläggningar med engineering och projektering enligt vår framtagna projektstyrningsprocess med kontroll och styrning från förfrågan till övertagen och godkänd leverans.

Service & ReservdelarService


BERGU tar ansvar för sina levererade anläggningar hela vägen.


Detta gör vi genom att ständigt arbeta med och utveckla våra service och underhållsrutiner som medföljer alla maskiner och projekt som levereras. Förutom fullständiga underhållsrutiner, serviceinstruktioner och driftsinstruktioner så erbjuder vår serviceavdelning att utföra service efter erforderliga serviceintervall.


Reservdelar


Vi gör skillnad på reservdelar avseende slitage och strategiska reservdelar. I medföljande dokumentation för våra produkter och anläggningar återfinns alltid reservdelsritning och reservdelslista där vi har identifierat dessa delar med eventuell rekommenderad lagerhållning. Vår ambition är att alltid ha reservdelar på lager för direkt leverans.