Bergu Logga

Fluidkon FCFluidkonen är ett verktyg som förebygger och säkerställer att bulkgodset i en silo eller behållare förblir fririnnande och lätthanterligt genom att luft effektivt sprids upp genom bulkgodset.


Fluidisering av bulkgodset sker via en slitstark konstfiberduk. Fluidduken sitter nedspänd mot en perforerade invändig kon.


Komprimerad luft tillförs på undersidan av duken, via ett matningsrör, som sedan fördelas under den täta dukytan innan den tränger igenom duken och vidare upp i materialet.


Härvid uppnås fluidisering av bulkgodset som innebär minskad vidhäftning mellan bulkgodspartiklarna och ger förbättrade flödesegenskaper.

1
2