Hitta hit ›

Bergu Scandinavia AB

Box 5006
S-250 05 Helsingborg

Besöksadress

Bergu Scandinavia AB

Landskronavägen 25, 252 32, Helsingborg

Tlf.: 042-127970
rolf.bergu@telia.com

Tjänster och produkter

​Bergu är den rätta partner för att genomföra projekt som innebär att uppnå en optimal avkastning och maximal driftsäkerhet. Vi är även kapabla att ta hand om de mest komplexa projekten från planeringsfasen till att starta upp produktionen, tack vare omfattande kunskap och erfarenhet inom området processteknik och processanläggningar. Oavsett om det gäller att behandla analys, rådgivning, konstruktion, produktion, projektledning, övervakning, installation, service eller till och med allt i ett är vi en pålitlig partner för arbetet.

El och mekanik

Du kan lämna både den elektriska och den mekaniska konstruktionen och övervakningen till oss med fullt förtroende. Detta gäller även för processtyrning. Med vår omfattande kunskap om råvaror och slutprodukter kan vi ge dig goda råd om konstruktion och utrustning. På så sätt kan du vara säker på att ha träffat det optimala beslutet.

Mekaniskt & elektrotekniskt ingenjörsarbete

Som en av de få processspecialister erbjuder Bergu mekanisk och elektroteknisk konstruktion som en integrerad del. Detta resulterar i en optimal utformning som garanterar korrekt funktion av utrustningen som levereras. Ett team av processteknologer, maskiningenjörer och elektrotekniska ingenjörer börjar med att beräkna processfunktionaliteten, som är inspelad i ett processdiagram. Sedan utarbetas projektet inom de olika disciplinerna med noggrann inbördes samordning. Vi kommer också regelbundet kommunicera med dig och andra berörda parter och ta hand om att tillämpa feedback, så att den slutliga utformningen uppfyller alla dina förväntningar.

Integrerad metod för optimalt resultat

Maskiningenjörerna bestämmer i detalj vilken instrumentering och vilka mekaniska resurser som behövs, med hjälp av den tillgängliga informationen och i samråd med dig och processteknologerna. På grundval av detta kan vi förverkliga en dokumenterad och slutgiltig utformning. Detta resulterar i följande dokument beroende på situation och dina behov:

 • P & ID-ritningar med en redogörelse för processen
 • Layoutritningar av avsedda set-upen
 • Processberäkningar
 • Konstruktiva beräkningar
 • Instrumentation av listor
 • Tekniska specifikationer
 • Arbetsritningar av konstruktioner och utrustning som skall tillverkas
 • Konfigurationsschema
 • Funktionell beskrivning av kontrollerna
 • I / O-listor (integrerad i motorerna och instrumentlista)
 • Kopplingsscheman och boxritningar
 • Underhåll och bruksanvisningar
 • Kabellistor

Optimeringar för teknisk effektivitet kan genomföras tack vare vårt multidisciplinära arbetssätt. När konstruktionsfasen är klar kommer du att veta exakt, oavsett om konceptet är genomförbart och vilka ändringar som kommer att leda till en förbättring av effektiviteten.

​Vi erbjuder tjänster inom

PLC-program på dataskärm

Vår specialitet: ​Specialkunskap gör hela skillnaden! Bergu förfogar över specialkunskaper inom området pulverformiga material och flytande ämnen. Under åren har vi blivit en auktoritet inom processteknik och processanläggningar, speciellt när det kommer till kalkmjölk, färg och föroreningar, och olika slam och pastor. Vi har byggt upp ett gott rykte inom följande branscher:

 • Dricksvattenbehandling
 • Miljö- och vattenrening
 • Kemisk industri
 • Färgindustrin
 • Byggnadsmaterial
 • Livsmedelsindustrin
 • Papper- och pappindustrin

Speciella produkter

Bergu har ett sortiment av egna produkter såsom:

 • Utrustning för säcktömningsmaskiner och anläggningar
 • Utrustning för pneumatisk transport av pulver
 • Silo och siloutrustning
 • Utrustning för dosering och blandning av pulver och vätska
 • Utrustning för pallhantering
 • Utrustning för mekanisk transport av pulver

​Ska vi kontakta dig?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Firma

Bergu Scandinavia AB

Box 5006

​S-250 05 Helsingborg

Sweden

​Leveransadress:

Industrigatan 97, 252 32, Helsingborg

Hitta hit (Leveransadress)

Leveransadress

Bergu Scandinavia AB

Industrigatan 97, 252 28, Helsingborg

Tlf.: 042-127970

rolf.bergu@telia.com